Економічна правда
 

09.03.2011 _  Петро Шевченко, для ЕП

Інвесторів цікавлять податки, бо добре заробили?

Прибуток, отриманий у 2011 році, оподатковується за ставкою 15%. Однак якщо загальний фінансовий результат операцій з активами перевищує 9,41 тисячі гривень, ставка становить 17% суми перевищення.

Малюнок А. Більжо

Українцю-інвестору, який в 2010 році почав торгувати цінними паперами і зміг отримати прибуток на ризикованому українському фондовому ринку, до 1 травня необхідно заповнити та подати декларацію про доходи до Податкової інспекції, а до 1 серпня - заплатити податок з інвестиційного прибутку в розмірі 15%.

За 2011 рік правила оподаткування для "фізиків" змінилися. Наприклад, якщо фінансовий результат інтернет-трейдера перевищив 9,41 тисячі гривень, податкова ставка становить 17% від суми перевищення.

Нові податкові правила експерти оцінюють позитивно, однак відзначають певні прогалини. Наприклад, кодекс не визначає, як оподатковувати угоди репо.

За 2010 рік - за старими правилами

Юрист компанії "Лавринович і партнери" Дмитро Савчук нагадує, що порядок оподаткування інвестиційного прибутку за 2010 рік ще визначається законом "Про податок з доходів фізичних осіб".

"Облік інвестиційного прибутку - ІП - слід вести самостійно у книзі обліку доходів і витрат. Він розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, яка розраховується, виходячи з суми витрат на купівлю такого активу", - розповідає юрист.

Інвестиційним активом - ІА - вважається пакет цінних паперів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, які випущені одним емітентом. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з обміну ІА на інший ІА, а також зворотного викупу ІА емітентом.

Придбанням ІА вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду українського підприємства в обмін на емітовані ним корпоративні права. А подарований платнику податку чи успадкований ним ІА вважається придбаним за нульовою вартістю.

Так, ІП дорівнює доходу від продажу окремого інвестиційного активу, який є більшим за витрати на купівлю. Якщо у результаті розрахунку ІП виникає від'ємне значення, то воно вважається інвестиційним збитком - ІЗ.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з ІА за наслідками такого звітного року.

Таким чином, загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами за рік, який потрібно відобразити у відповідній декларації, дорівнює: сума ІП мінус сума ІЗ, отримані протягом 2010 року під час торгівлі цінними паперами.

Загальний інвестицій прибуток або фінансовий результат, отриманий протягом 2010 року, оподатковується за ставкою 15%. При цьому сума від'ємного фінансового результату переноситься на зменшення загального фінансового результату наступних років до його повного погашення.

Оподаткуванню не підлягає дохід, якщо сума доходу не перевищує 1,22 тисячі гривень, або якщо дохід отриманий внаслідок відчуження акцій, одержаних в обмін на приватизаційні компенсаційні та приватизаційні сертифікати.

Крім того, існують спеціальні положення. Так, якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів, а також протягом наступних 30 календарних днів після такого продажу інвестор купить пакет ідентичних цінних паперів, то ІЗ, який виник внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з ІА.

Якщо платник податку протягом звітного року продає ІА за договором, який обумовлює право на його зворотний викуп у наступному році, чи придбає опціон на такий викуп, то ІЗ, який виникає внаслідок такого продажу, також не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з ІА.

Якщо ж платник податку, який продає ІА протягом звітного податкового року, внаслідок чого виникає ІЗ, придбає такий ІА або ідентичний йому пакет у наступному податковому році, то для цілей оподаткування вартість такого придбаного пакета визначається на рівні ціни такого проданого пакета, відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами придбання цих двох пакетів.

Коли платник податку продає пакет ЦП пов'язаним з ним особам, то ІЗ, що виникає внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з ІА. Якщо платник дарує ІА або передає його у спадщину, то ІЗ, що виникає при цьому, теж не враховується.

Під терміном "ідентичний ЦП" розуміються цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

За 2011 рік - за новими правилами

Розрахунок інвестиційного прибутку за операціями з цінними паперами за 2011 рік визначається правилами, встановленими новим Податковим кодексом - ПК.

ПК передбачає, що ІА, подарований платнику чи успадкований ним, вважається придбаним за вартістю, яка дорівнює сумі держмита і податку з доходів фізосіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням чи успадкуванням, стверджує Савчук.

Слід знати, що платник податку визначає ІП за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, окремо від ІП за операціями з цими інструментами на позабіржовому ринку.

Цінні папери чи деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на організованому ринку за умов, коли вони допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Держкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про ціни на ЦП та деривативи публікується у пресі або може бути надана фондовою біржею протягом трьох років після дати здійснення операцій з паперами чи деривативами, щодо яких розраховується ринкове котирування.

Крім того, на придбання або продаж цінних паперів і деривативів, що здійснюються на фондовій біржі, не поширюються правила "30 днів", продаж із зворотним викупом та продаж пов'язаним особам.

ІП, отриманий протягом 2011 року, оподатковується за ставкою 15%. Однак якщо загальний фінансовий результат операцій з ІА перевищує 9,41 тисячі гривень, ставка податку становить 17% суми перевищення.

Як і в 2010 році, платник податку, який проводить операції з ІА з використанням послуг торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента.

У цьому випадку торговець з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього ІА враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

За неподання чи несвоєчасне подання декларації платника можуть оштрафувати на 170 гривень, за наступне неподання чи несвоєчасне подання - на 1 020 гривень.

Якщо неподання декларації чи включення до неї недостовірних даних призвели до заниження суми оподатковуваного доходу, штраф може сягнути 25% різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податківцями.

Податковий кодекс залишив прогалини

Керівник проекту "Рестарт ринку акцій" ПФТС Ігор Крузман каже, що Податковий кодекс роз'яснив порядок оподаткування доходів фізосіб, отриманих в результаті проведення операцій на фінансовому ринку, але потребує доопрацювання.

"Правила суттєво змінилися. Так, відсотки, які отримує інвестор за отриманий дохід від цінних паперів, будуть оподатковуватися за ставкою 5% замість попередніх 15%. Серед позитивних новацій - закріплення норми про перенесення збитків від операцій з паперами попередніх років на наступні", - вважає Крузман.

За його словами, кодекс чітко визначає, що цінні папери, корпоративні права та деривативи належать до інвестиційних активів. Однак Податковий кодекс, додає експерт, потребує доопрацювання та внесення додаткових роз'яснень. Зокрема, щодо особливостей оподатковування угод репо і податку з доходів громадян.

Керуючий фондами ІГ "Бонум груп" Олександр Спасіченко каже, що невеликі інвестори почали більше цікавитися питаннями оподаткування, що вказує на отриманий ними прибуток на українському фондовому ринку у 2010 році та про намір заробити гроші у 2011 році.

 
© 2005-2012, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".