Українська правда
Поштова розсилка:
Пошук:
Замовити розсилку
Знайти
  RSS    PDA    Архів
Економічна правда
  Понеділок, 7 травня 2012, останнє оновлення: 7 хвилин тому

Зміни до Податкового кодексу

Цей закон набирає чинності 6 серпня, крім окремих статей, які набувають чинності в особливому порядку. Далі - про деякі положення Податкового кодексу - ПК, які змінює даний закон.

Фото deloitte

Першого серпня президент підписав закон №3609-VІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України", прийнятий Верховною радою 7 липня 2011 року.

Цей закон набирає чинності 6 серпня, крім окремих статей, які набувають чинності в особливому порядку. Далі - про деякі положення Податкового кодексу - ПК, які змінює даний закон.

Загальні положення

Введене поняття узагальнюючої письмової податкової консультації - оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків.

Узагальнююча податкова консультація затверджується наказом центрального податкового органу та підлягає оприлюдненню. Цей вид консультацій видається за результатами періодичного узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань.

В результаті український бізнес отримає можливість знати єдину позицію податкових органів із спірних питань податкового законодавства замість листів з різними позиціями, що видаються нині окремими структурними підрозділами ДПА з одного й того ж питання чи анонімних роз'яснень "Єдиної бази податкових знань".

Адміністрування податків і зборів

Платники, які застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності - МСФЗ, при застосуванні положень кодексу, в яких міститься посилання на положення бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти.

Таким чином, у випадку визначення правил застосування МСФЗ у бухгалтерському обліку України, бізнес зможе посилатися на дані правила в українській податковій звітності. Проблемою є застосування МСФЗ на практиці, оскільки, на відміну від П(С)БО України, МСФЗ є рекомендаційними.

Податкова декларація, надіслана поштою або засобами електронного зв'язку, вважається неподаною, якщо порушені норми щодо обов'язкових реквізитів та при умові надсилання податковим органом письмової відмови в прийнятті.

Нова редакція даної норми, можливо, вплине на згубну практику прийняття податкових декларацій з поміткою "до відома".

Сума грошового зобов'язання та/або пені, подана в декларації, вважається узгодженою.

Замінено термін "податкове зобов'язання" на "грошове зобов'язання". Таким чином, при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу, грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Тобто це положення повинне усунути ситуацію, коли, не погоджуючись з податковим зобов'язанням, нарахованим податковими органами, та оскаржуючи його, платник податку повинен сплатити штрафні санкції до рішення суду.

Введено мораторій на проведення фактичних перевірок підприємців-фізичних осіб, що не зареєстровані як платники ПДВ, та юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування - 10% єдиного податку та неплатник ПДВ.

Введено наступні норми, що позитивно впливатимуть на бізнес.

Якщо платник податків в порядку та у строки, визначені кодексом, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він звільняється від виконання документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою такого платника податків протягом періоду з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків, та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність електронного цифрового підпису платника податку.

При поданні податкової звітності в електронній формі, платник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органа податкової служби не пізніше останньої години дня, якого спливає такий граничний строк.

У разі, коли вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручене платнику податків.

Виключено норму про неможливість коригування митних декларацій.

Виключено норму щодо податкової поруки, яка давала змогу зняти податкову заставу платника податків в обмін на поруку банку перед податковими органами.

Виключено норму про застосування штрафів за порушення платниками податку, що виробляють етиловий, коньячний та плодовий спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби, вимог щодо обов'язкової реєстрації платника акцизного податку та неподання платником податків - фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених даних про суми одержаних доходів і витрат та якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу.

Виключено норму про застосування штрафу за зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Виключено норму про застосування штрафу 75% в разі третього і наступного порушення у разі визначення суми податкового зобов'язання контролюючим органом. Наразі максимальний розмір штрафу - 50% в разі другого і наступного порушення.

Податок на прибуток підприємств

Загальновиробничі витрати включені до складу собівартості і виключені із складу інших витрат. Таким чином, усунуто одну з найбільших вад ПК та приведено у відповідність із загальноекономічними правилами та П(С)БО. Ця зміна вирішує проблему виділення загальновиробничих витрат у собівартості готової продукції для цілей податкової звітності.

Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Якщо відповідно до правовстановлюючого документу строк використання нематеріального активу не встановлено, строк використання визначається у розмірі десяти років безперервної експлуатації. Вказані вище зміни щодо податку на прибуток набувають чинності з першого серпня 2011 року.

Визнання витрат при імпорті товарів робіт та послуг приведено відповідно до норм П(С)БО. В разі післяплати офіційний курс валют для перерахунку визнається на дату здійснення операції з придбання.

Ця зміна має зворотну дію, оскільки вводиться з 1 квітня 2011 року. Таким чином, законодавець визнав свою технічну помилку в попередній редакції даного пункту, коли курс визначався на дату здійснення витрат.

На жаль, "буквальна" інтерпретація даної норми з боку ДПА в листі від 2 червня 2011 року №10233/6/15-0416 призвела до того, що частина платників визнавала курс за датою здійснення витрат, а відповідно до ПК, це дата отримання доходів.

Для цих платників даний факт може призвести до перерахунку своїх податкових зобов'язань та виправлення даних декларації. Проте у зв'язку з мораторієм на штрафи даний факт не є проблемою для платників.

Операції з купівлі-продажу цінних паперів із зобов'язанням їх подальшого придбання за заздалегідь обумовленою ціною та в заздалегідь обумовлений термін - РЕПО - обкладатимуться податком на прибуток в особливому порядку.

Дана зміна має зворотну дію, оскільки вводиться з 1 квітня 2011 року. Таким чином, законодавець визнав прогалину в попередній редакції кодексу, у якій не зазначалося, як оподатковуються операції РЕПО.

Податок на доходи фізичних осіб

Внесено зміни у визначення бази оподаткування та загального оподатковуваного доходу.

Скасовано необхідність здійснювати оцінку легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера для визначення їх вартості при продажу.

Узгоджено ситуацію з оподаткуванням доходів ПДФО за ставкою 17% у разі, коли виплату здійснюють декілька податкових агентів.

Податок на додану вартість

Суб'єктам підприємницької діяльності повернуто право добровільно реєструватися платниками ПДВ відразу після державної реєстрації, якщо їхній статутний капітал або балансова вартість активів - основних засобів, нематеріальних активів, запасів - перевищує 300 тисяч гривень.

Внесено зміни до норм щодо умовному продажу, що спрощує його розуміння та застосування.

Уточнено дату виникнення податкового кредиту при імпорті послуг. Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України податковий кредит виникає за датою сплати податку за податковими зобов'язаннями, які були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду.

Змінено порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності.

Додано обов'язковий реквізит до податкової декларації: код товару згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України.

Реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних потрібно здійснювати не пізніше, ніж за двадцять календарних днів після дати їх виписки.

Внесено норму, яка повинна врегулювати питання включення до бази оподаткування ПДВ збору до Пенсійного фонду з послуг стільникового зв'язку. На жаль, відповідні формулювання закону нечіткі і не дозволяють отримати однозначну відповідь з даного питання до оприлюднення оновленої редакції ПК.

Остаточна відповідь стане зрозумілою після оприлюднення редакції ПК, яка враховуватиме внесені зміни.

Акцизний податок

З 1 січня 2012 року знову збільшуються ставки податку.

З 1 січня 2012 року вводиться нульова ставка акцизного податку для нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються як сировина для хімічної промисловості.

До отримання нафтопродуктів такими виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку. Прописано також порядок застосування даної пільги.

Екологічний податок

З 1 жовтня 2011 року податковими агентами податку будуть лише суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю на митній території України пальним власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі пальне, вироблене з давальницької сировини такого замовника.

Плата за землю

З 1 січня 2012 року податок за земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми, справляється в розмірі 25% від базової ставки податку, а річна сума оренди не може перевищувати чотирикратний розмір податку.

Фіксований сільськогосподарський податок

До складу доходів сільськогосподарського товаровиробника включено доходи, отримані від реалізації продуктів переробки власної продукції на орендованих виробничих потужностях.

Перехідні положення

Суб'єкти господарювання - платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць, починаючи із звітних періодів 2013 року.

Впровадження податку на нерухоме майно відстрочено до 1 липня 2012 року.

Поставка підприємствами, які придбали зерно і технічні культури у виробників, будуть оподатковуватися ПДВ за загальними правилами.

Описано ефект на податок на прибуток повернення авансів, що залишалися неповерненими на 1 квітня 2011 року, та відвантаження продукції в рахунок таких авансів. Доповнено перехідними нормами щодо процентів балансової вартості запасів та авансового внеску на дивіденди. Ці зміни вводяться з 1 квітня 2011 року. Таким чином, законодавець визнав прогалини в попередній редакції кодексу.

На жаль, інтерпретація даних норм з боку ДПА в Єдиній базі податкових знань призвела до того, що окремі платники, які погодилися з такою позицією, змушені будуть перерахувати свої податкові зобов'язання та виправити дані декларації. Проте у зв'язку з мораторієм на штрафи даний факт не є проблемою для платників.

На один квартал подовжено правило, за яким не застосовуються фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому-четвертому календарних кварталах 2011 року.

Штрафні санкції за наслідками перевірок, що здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування санкцій, з урахуванням перехідних положень.

Підрозділ щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні платниками податку - підприємствами суднобудівної промисловості викладено в новій редакції.

Внесені зміни усувають низку неузгодженостей ПК. Разом з тим, зміни, зареєстровані у Верховній раді, та інші законопроекти про внесення змін до ПК порушують принцип стабільності, встановлений ст. 4.1.9. ПК.

Григорій Павлоцький, партнер, керівник податково-юридичного департаменту Deloitte

Євген Заноза, партнер, податково-юридичний департамент Deloitte

Вікторія Чорновол, партнер, податково-юридичний департамент Deloitte

Андрій Серветник, партнер, податково-юридичний департамент Deloitte

 
КАРАСЬ _ 08.08.2011 19:31
Санта Барбара - любимый сериал Бибибка
 

Загрузка...
 
© 2005-2012, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".
  
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом Facebook