Українська правда
Поштова розсилка:
Пошук:
Замовити розсилку
Знайти
  RSS    PDA    Архів
Економічна правда
  Понеділок, 7 травня 2012, останнє оновлення: 7 хвилин тому

Принцип «справедливої вартості» має бути одним із ключових у міжнародних стандартах обліку, стверджує глобальна організація

Банківська криза не є наслідком принципу «справедливої вартості» (fair value) в бухгалтерії, стверджується в аналітичному звіті АССА.
Банківська криза не є наслідком принципу «справедливої вартості» (fair value) в бухгалтерії, стверджується в аналітичному звіті АССА.

Останній аналітичний звіт, підготовлений АССА (Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів – глобальним об’єднанням фінансових фахівців), наводить докази на захист методів обліку, заснованих на принципах (МСФЗ), та закликає до того, шоб «справедлива вартість» залишалася ключовим елементом майбутніх глобальних стандартів бухгалтерського обліку.

Відколи останнім часом банки та фінансові інституції частково поклали вину за кризу на ці, т.зв. методи «оцінки за ринковою вартістю», «справедлива вартість» піддається аналізу та критиці більше, ніж будь-яке інше питання в сфері бухгалтерського обліку – від часів інфляційного обліку в 1970-х рр.

Звіт АССА стверджує, що, зважаючи на масштаби політичного занепокоєння, може скластися враження, ніби проблема справедливої вартості стосується більшої кількості компаній, ніж це є насправді.

АССА стверджує, що Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB – незалежна організація, що встановлює міжнародні стандарти обліку) має скористатися непевною ситуацією у фінансовій сфері і впровадити остаточну концептуальну базу фінансової звітності, в якій «справедлива вартість» займала б важливе місце.

Президент АССА Річард Еткін-Девіс (Richard Aitken-Davies), зазначив: «АССА підтримує концепцію справедливої вартості і не вважає, що вона могла якимось чином спричинити кредитну кризу. Той факт, що справедлива вартість є єдиним реальним методом обліку похідних фінансових інструментів (деривативів) і дозволяє відобразити їх у балансовому звіті, є достатнім доказом її цінності».

«Внаслідок кризи стала очевидною нагальна необхідність прояснити, що фінансова звітність може, а що не може дати різним зацікавленим сторонам у плані реалізації їх реалістичних очікувань. Але Рада (IASВ) ніколи не має бути поставлена у ситуацію, коли доводиться відмовлятися від належних процедур внаслідок політичного тиску».

У звіті зазначається, що глобальна фінансова криза ставить багато питань перед встановлючами стандартів, але будь-яке розмивання поняття справедливої вартості загрожуватиме зривом «дорожної карти» на шляху конвергенції Міжнародних стандартів фінансової звітності (МФСЗ - IFRS) та стандартів обліку США (US GAAP). Міжнародні стандарти, що надають інвесторам можливість легко зіставляти, порівнювати ринки, відіграватимуть ще важливішу роль під час відродження світової економіки.

Позиція АССА

- Облік за справедливою вартістю має ряд істотних переваг, однак існуючі неліквідні ринки виявили проблеми віднесення достовірної вартості до фінансових інструментів та деривативів.
- З цієї причини МСФЗ мають як і раніше включати різноманітні принципи визначення затрат та оцінки поточної вартості – загалом наразі АССА не бачить причин для розширення використання справедливої вартості в стандартах бухгалтерського обліку, а особливо в тих сферах, де ринки відсутні.
- Первісна вартість також може бути показана у фінансовій звітності, якщо використовується справедлива вартість, щоб користувачі могли самі приймати рішення щодо зазначеної вартості активів.
- Фінансова звітність призначена для інформування зацікавлених осіб про положення справ компанії, а не для того, щоб надавати регулюючим органам інструмент фінансової стабільності.

Питання справедливої вартості та економічної кризи в Україні коментують члени АССА в Україні:

Андрій Цимбал, член АССА, партнер KPMG в Україні:

«Чимало вигод та складностей обліку фінансових інструментів та активів за справедливою вартістю, що виклані в публікації АССА, є безумовно актуальними і для України. Наприклад, надзвичайно складними видаються питання визначення справедливої вартості нерухомості та облігацій багатьої емітентів, оскільки в цей час відбувається дуже мало угод з такими інструментами, і ринок не є ліквідним. Однак, деякі аспекти, викладені в публікації АССА, не є особливо актуальними для України, наприклад складності обліку деривативів і зобов’язань за справедливою вартістю, оскільки подібна практика не має у нас широкого розповсюдження. Для українських банків набагато більш актуальним є таке питання, пов’язане з визначенням справедливої вартості: визначення необхідної суми резерву по обезціненню кредитів за МСФЗ, з урахуванням економічної кризи та суттєвого знецінення національної валюти».

Юлія Студинська, член АССА, партнер «Ернст енд Янг», керівник групи послуг установам фінансового сектору:

«У обліку за справедливою вартістю є ряд переваг, і одною з них є належне визнання позик, виданих українськими банками по ставках, нижчим за ринкові. У відсутності справедливої вартості, факт видачі таких позик не буде очевидним для користувачів фінансових звітів, і відтак, акціонери можуть не знати про такий факт. Я підтримую позицію АССА щодо необхідності посилення розкриття інформації по справедливій вартості, та по використаних моделях та вхідних даних. Також, наданя інформації щодо історичної (первісної) вартості надасть користувачам можливість приймати власні рішення щодо того, яку саме вартість вони хочуть розглядати».

Сергій Кулик, член АССА, партнер «Делойт енд Туш»:

«В Україні, де фондовий ринок залишається недорозвиненим, і кількість розміщених на біржі фінансових інструментів є несуттєвою, використання справедливої вартості було обмежено лише певними галузями (наприклад, оцінка інвестиційної власності компаніями з нерухомості, біологічних активів сільськогосподарськими компаніями). За таких умов, використання підходу, базованого на первісній вартості (менше потенційних збитків) було дуже поширеним навіть у фінансовій звітності українських банків та промислових підприємств. Тому, на мою думку, основними причинами фінансової кризи в Україні були залежність від світової економіки та особливості макроекономічної ситуації в країні».

Облік за справедливою вартістю

Система обліку за справедливою вартістю передбачає, що компанії вказують свої фінансові інструменти за ринковою вартістю, і може відображати погані новини доволі безжалісно. Наприклад, якщо поточна вартість набагато нижча за первісну вартість, в балансах мають місце значні списання.

Ці явні втрати можуть зрештою призвести до втрати довіри, особливо якщо відсутній “ринок” для надання будь-якої вартості взагалі.

Втім, заклики до припинення такого обліку АССА розглядає як спроби замовчати проблеми. В АССА вважають, що наразі багато чого потрібно зробити, щоб укріпити довіру до справедливої вартості, перш ніж далі розширювати цю концепцію.

Переваги обліку за справедливої вартістю:
- Більш прозорий
- Зрозумілий для зацікавлених осіб
- Належний облік похідних інструментів (деривативів)
- Надає додаткову інформацію
- Фінансова звітність менш залежить від «управління доходами»

Аналітичний звіт «Fair Value» (англійською мовою) можна завантажити тут:
http://www.accaglobal.com/pubs/publicinterest/activities/library/financial_reporting/other/PAMR-PP-FV.pdf.

Більш докладно фінансова криза та шляхи її подолання обговорюються в одному з попередніх аналітичних звітів АССА «Вибираючися з фінансової кризи», яке було опубліковано в жовтні 2008 року: http://www.accaglobal.com/pdfs/credit_crunch.pdf. Переклад аналітичного звіту українською мовою можна прочитати тут: http://ukraine.accaglobal.com/documents/ukraine_credit_crunch.pdf.

-кінець-


Контактна інформація:

Андрій Горбаль,
Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю і засобами масової інформації в Центральній та Східній Європі, АССА
+380 97 223 3204
+44 (0) 759 000 0803
[email protected]

Наталія Вовчук
Голова представництва АССА в Україні та країнах Балтії і Кавказу
вул. Богдана Хмельницького, 48, Київ, Україна
т. +38 (044) 585 4501
ф. +38 (044) 585 4502
[email protected]


Інформація для редакторів:

1. АССА є всесвітньою організацією професійних бухгалтерів. Наша мета – надання відповідної, пріоритетної кваліфікації людям, які проживають в будь-якій точці світу, та відзначаються достатньою завзятістю, здібностями та працьовитістю і прагнуть до гідної кар’єри у сфері бухгалтерського обліку, фінансів та управління. Наша організація нараховую 362 000 студентів і 131 500 членів в 170 країнах світу.
2. АССА співпрацює з урядами, національними організаціями та агенціями з розвитку в країнах з ринковою економікою, що формується, пропагуючи професію бухгалтера вже більше 20 років, з метою створення цінностей для суспільства, бізнесу чи окремих осіб, яких вона обслуговує.
3. АССА вважає, що глобалізація бізнесу передбачає необхідність дотримання єдиних стандартів фінансової звітності. Ми надаємо перевагу Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), що засновані на ґрунтовних принципах.
4. Члени АССА цілком усвідомлюють ті актуальні проблеми, з якими стикаються підприємства малого бізнесу, оскільки 63 000 наших членів працюють на підприємствах малого та середнього бізнесу в усьому світі.

ACCA (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів)

Андрій Горбаль
Public Affairs and Media Relations Officer for Central and Eastern Europe
Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA)
вул. Богдана Хмельницького, 48, Київ 01030, Україна
моб. +38 097 223 3204
mob. +44 (0) 759 000 0803
факс. +38 044 585 4502
[email protected]
www.accaglobal.com
 

Загрузка...
Загрузка...
 
© 2005-2012, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".
Економічна правда не несе відповідальності за інформацію, розміщену компаніями у розділі "Прес-релізи".
Редакція також може не поділяти думок, висвітлених у прес-релізах.
  
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом Facebook